Utility of repeat radiofrequency ablation to provide long-term local control in recurrent rectal cancer

M. Vermaas, C. Verhoef, A. M.M. Eggermont, J. H.W. de Wilt, J. W. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)120
Aantal pagina's1
TijdschriftSurgery
Volume140
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit