UV stimulation of DNA-mediated transformation of human cells

M. Van Duin, A. Westerveld, J. H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'UV stimulation of DNA-mediated transformation of human cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen