Validation of a new risk assessment model for predicting adverse events in children with fever and chemotherapy-induced neutropenia

Karin G.E. Miedema, Eveline S.J.M. De Bont, Claudi S.M. Oude Nijhuis, Danique Van Vliet, Willem A. Kamps, Wim J.E. Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e182-e184
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume29
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit