Validation of the PROMIS Sleep Disturbance and Sleep-Related Impairment item banks in Dutch adolescents

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of the PROMIS Sleep Disturbance and Sleep-Related Impairment item banks in Dutch adolescents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen