Value of molecular analysis of Wilson's disease in the absence of tissue copper deposits: A novel ATP7B mutation in an adult patient

K. F. Kok, B. Hoevenaars, E. Waanders, J. P.H. Drenth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Value of molecular analysis of Wilson's disease in the absence of tissue copper deposits: A novel ATP7B mutation in an adult patient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen