Variable Impact on Mortality of AIDS-Defining Events Diagnosed during Combination Antiretroviral Therapy: Not All AIDS-Defining Conditions Are Created Equal

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration (ART-CC)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

91 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variable Impact on Mortality of AIDS-Defining Events Diagnosed during Combination Antiretroviral Therapy: Not All AIDS-Defining Conditions Are Created Equal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen