Variables affecting outcomes after allogeneic hematopoietic stem cell transplant for cerebral adrenoleukodystrophy

Robert Chiesa, Jaap Jan Boelens, Christine N. Duncan, Jorn Sven Kuhl, Caroline Sevin, Neena Kapoor, Vinod K. Prasad, Caroline A. Lindemans, Simon A. Jones, Hernan M. Amartino, Mattia Algeri, Nancy Bunin, Cristina Diaz-De-Heredia, Daniel J. Loes, Esther Shamir, Alison Timm, Elizabeth McNeil, Andrew C. Dietz, Paul J. Orchard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variables affecting outcomes after allogeneic hematopoietic stem cell transplant for cerebral adrenoleukodystrophy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen