Variation in vancomycin dosing and therapeutic drug monitoring practices in neonatal intensive care units

Anouk van der Veen, Annemie Somers, Sophie Vanhaesebrouck, Rob ter Heine, Roger Brüggemann, Karel Allegaert, Pieter De Cock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in vancomycin dosing and therapeutic drug monitoring practices in neonatal intensive care units'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen