Vascular addressin expression in Peyer's patches: An in vivo study of site-associated regulation

A. G.S. Van Halteren, R. E. Mebius, G. Kraal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-130
Aantal pagina's6
TijdschriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
Volume355
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit