Verification of isochromosome 12p and identification of other chromosome 12 aberrations in gonadal and extragonadal human germ cell tumors by bicolor double fluorescence in situ hybridization

R F Suijkerbuijk, L Looijenga, B de Jong, J W Oosterhuis, J J Cassiman, A Geurts van Kessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verification of isochromosome 12p and identification of other chromosome 12 aberrations in gonadal and extragonadal human germ cell tumors by bicolor double fluorescence in situ hybridization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen