Views on acton et al's "investigation of tracheoesophageal voice prosthesis leakage patterns: Patient's self-report versus clinician's confirmation"

Frans J.M. Hilgers, Michiel W.M. Van Den Brekel, Harm Van Tinteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1660-1661
Aantal pagina's2
TijdschriftHead and Neck
Volume30
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit