Vinorelbine and continuous low-dose cyclophosphamide as maintenance chemotherapy in patients with high-risk rhabdomyosarcoma (RMS 2005): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial

European paediatric Soft tissue sarcoma Study Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

152 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vinorelbine and continuous low-dose cyclophosphamide as maintenance chemotherapy in patients with high-risk rhabdomyosarcoma (RMS 2005): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen