Virtual Resection: A New Tool for Preparing for Nephron-Sparing Surgery in Wilms Tumor Patients

Jasper M van der Zee, Matthijs Fitski, Frank F J Simonis, Cornelis P van de Ven, Aart J Klijn, Marc Wijnen, Alida F W van der Steeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)777-784
Aantal pagina's8
TijdschriftCurrent Oncology
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2022

Citeer dit