Viscum album (mistletoe) does not benefit melanoma patients

U. R. Kleeberg, S. Suciu, E. B. Brocker, D. J. Ruiter, C. Chartier, D. Lienard, J. Marsden, D. Schadendorf, A. M. Eggermont, E. Ernst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-22
Aantal pagina's2
TijdschriftFocus on Alternative and Complementary Therapies
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit