Vitamin D deficiency as a risk factor for osteoporotic fractures

N. M. van Schoor, M. Visser, S. M.F. Pluijm, N. Kuchuk, J. H. Smit, P. Lips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

156 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vitamin D deficiency as a risk factor for osteoporotic fractures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen