Vitamin D status, parathyroid function, bone turnover, and BMD in postmenopausal women with osteoporosis: Global perspective

Natalia O. Kuchuk, Natasja M. Van Schoor, Saskia M. Pluijm, Arkadi Chines, Paul Lips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

215 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vitamin D status, parathyroid function, bone turnover, and BMD in postmenopausal women with osteoporosis: Global perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen