Weight and height in children newly diagnosed with cancer

Aeltsje Brinksma, Petrie F Roodbol, Esther Sulkers, H Louise Hooimeijer, Pieter J J Sauer, Eric van Sonderen, Eveline S J M de Bont, Wim J E Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Weight and height in children newly diagnosed with cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen