Well-founded practice or personal preference: a comparison of established techniques for measuring ulnar variance in healthy children and adolescents

Laura S. Kox, Sjoerd Jens, Kenny Lauf, Frank F. Smithuis, Rick R. van Rijn, Mario Maas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Well-founded practice or personal preference: a comparison of established techniques for measuring ulnar variance in healthy children and adolescents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen