What can we learn from phase II adjuvant trials in melanoma?

U. Keilholz, S. Suciu, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-7
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Cancer
Volume83
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit