What do we need to make genetic biomarker-guided treatment for renal cell carcinoma a reality?

Meta H. DIekstra, Xiaoyan Liu, Jesse J. Swen, Henk Jan Guchelaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmacogenomics
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit