What is an adult stem cell?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

101 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1319-1320
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume350
Nummer van het tijdschrift6266
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 dec. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit