When to perform surgery in stage IV melanoma patients?

Johannes H.W. De Wilt, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)226-227
Aantal pagina's2
TijdschriftOnkologie
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit