Which patients with extensive stage small-cell lung cancer should and should not receive thoracic radiotherapy?

Berend J. Slotman, Harm Van Tinteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)292-294
Aantal pagina's3
TijdschriftTranslational Lung Cancer Research
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit