Who Is in the Driver's Seat: Tracing Cancer Genes Using CRISPR-Barcoding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Who Is in the Driver's Seat: Tracing Cancer Genes Using CRISPR-Barcoding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen