Whole-genome sequencing of spermatocytic tumors provides insights into the mutational processes operating in the male germline

WGS500 Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Whole-genome sequencing of spermatocytic tumors provides insights into the mutational processes operating in the male germline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen