Why Did the Randomized Trial of Prophylactic Cranial Irradiation With or Without Hippocampus Avoidance in SCLC Not Reveal a Difference?

José S.A. Belderbos, Dirk K.M. De Ruysscher, Katrien De Jaeger, Friederike Koppe, Maarten L.F. Lambrecht, Yolande Lievens, Edith M.T. Dieleman, Jaap P.M. Jaspers, Jan P. Van Meerbeeck, Fred Ubbels, Magriet Kwint, Marianne Kuenen, Sabine Deprez, Michiel B. De Ruiter, Willem Boogerd, Karolina Sikorska, Harm Van Tinteren, Sanne B. Schagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e42-e45
TijdschriftJournal of Thoracic Oncology
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit