Widening the spectrum of Lynch syndrome: first report of testicular seminoma attributable to MSH2 loss

João Lobo, Carla Pinto, Manuela Pinheiro, Francisco Lobo, Nuno Sousa, Paula Lopes, Leendert Hj Looijenga, Carmen Jerónimo, Manuel R Teixeira, Rui Henrique

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)486-489
Aantal pagina's4
TijdschriftHistopathology
Volume76
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2020

Citeer dit