Widening the spectrum of Lynch syndrome: first report of testicular seminoma attributable to MSH2 loss

João Lobo, Carla Pinto, Manuela Pinheiro, Francisco Lobo, Nuno Sousa, Paula Lopes, Leendert H.J. Looijenga, Carmen Jerónimo, Manuel R. Teixeira, Rui Henrique

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)486-489
Aantal pagina's4
TijdschriftHistopathology
Volume76
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2020

Citeer dit