Widespread signals of convergent adaptation to high altitude in Asia and America

Matthieu Foll, Oscar E. Gaggiotti, Josephine T. Daub, Alexandra Vatsiou, Laurent Excoffier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

97 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Widespread signals of convergent adaptation to high altitude in Asia and America'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen