Wnt/β-catenin and MAPK signaling: Allies and enemies in different battlefields

Daniele Guardavaccaro, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt/β-catenin and MAPK signaling: Allies and enemies in different battlefields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology