Wnt/β-Catenin Signaling, Disease, and Emerging Therapeutic Modalities

Roel Nusse, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

2886 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt/β-Catenin Signaling, Disease, and Emerging Therapeutic Modalities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology