Wnt acylation and its functional implication in Wnt signalling regulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBiochem Soc Trans
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit