Wnt control of stem cells and differentiation in the intestinal epithelium

Daniel Pinto, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

230 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt control of stem cells and differentiation in the intestinal epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen