Wnt signaling and phosphorylation status of β-catenin: Importance of the correct antibody tools [12]

Mascha Van Noort, Floor Weerkamp, Hans C. Clevers, Frank J.T. Staal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2778-2779
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume110
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit