Wnt signaling: Ig-Norrin the dogma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

28 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Secreted Wnt proteins trigger the intracellular Wnt signaling cascade upon engagement of dedicated Frizzled-Lrp receptor complexes. Unexpectedly, a non-Wnt ligand for this receptor complex has now been discovered. This novel ligand, Norrin, is mutated in the hereditary ocular Norrie syndrome.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R436-R437
TijdschriftCurrent Biology
Volume14
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 8 jun. 2004
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt signaling: Ig-Norrin the dogma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit