Wnt signaling, Lgr5, and stem cells in the intestine and skin

Andrea Haegebarth, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

282 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt signaling, Lgr5, and stem cells in the intestine and skin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen