Wnt, stem cells and cancer in the intestine

Daniel Pinto, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

145 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnt, stem cells and cancer in the intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology