Wnts as self-renewal factors: Mammary stem cells and beyond

Esther M. Verheyen, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Adult stem cells hold great promise for regenerative medicine, yet it is difficult to expand such cells. In this issue of Cell Stem Cell, Zeng and Nusse (2010) demonstrate that Wnt3A keeps mammary stem cells multipotent over multiple passages in vitro.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)494-495
Aantal pagina's2
TijdschriftCell Stem Cell
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 jun. 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wnts as self-renewal factors: Mammary stem cells and beyond'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit