Xeroderma pigmentosum complementation group G associated with Cockayne syndrome

W. Vermeulen, J. Jaeken, N. G.J. Jaspers, D. Bootsma, J. H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

91 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Xeroderma pigmentosum complementation group G associated with Cockayne syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen