Zooming in on cerebral small vessel function in small vessel diseases with 7T MRI: Rationale and design of the “ZOOM@SVDs” study

SVDs@target group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zooming in on cerebral small vessel function in small vessel diseases with 7T MRI: Rationale and design of the “ZOOM@SVDs” study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen